Tilbage til velkomst
   
 
   
 
   
 
Koncernens hoved- og nøgletal
2012
2013
2014
2015
2016
 
t.kr.
t.kr.
t. kr.
t.kr.
t. kr.
   
 
Bruttoresultat
30.726
32.494
32.045
32.714
32.851
Driftresultat
12.502
14.218
12.582
12.560
12.458
Resultat af finansielle poster
(7.127)
(6.343)
(6.216
(5.831)
(6.231)
Resultat af associerede virksomheder
229
243
115
320
267
Resultat før dagsværdiregulering
5.604
8.118
6.481
7.049
6.494
Dagsværdiregulering af investerings-
ejendomme og finansielle forpligtelser

(2.896)

1.923

(638)

(45)

(52)
Årets resultat før skat
32.709
10.041
5.843
7.004
6.442
Årets resultat før minoritetsinteresse
2.069
10.664
4.644
5.622
4.541
Investeringsejendomme
312.035
316.597
338.397
326.921
330.258
Balancesum
332.487
329.608
352.841
352.015
359.037
Egenkapital inkl. minoritetsinteresse
55.455
64.628
67.782
78.240
81.791
   
 
Nøgletal
Egenkapitalens forrentning før minoritetsinteresser (%)

3,7

19,2

7,2

7,7

5,7
Soliditetsgrad (%)
16,7
19,6
19,2
22,2
22,8